Żadnych lockdownów!

Minister Niedzielski powrócił i znowu straszy nas nowymi zakazami oraz obostrzeniami – dlatego i my powracamy z kampanią, która zebrała tak wiele podpisów Polaków! Mamy już za sobą kilkakrotne zamrażanie polskiej gospodarki i nie poddamy się niewoli, którą w imię służby globalistycznym korporacjom próbuje na nas nałożyć skompromitowany polityk!

22070
– tyle osób podpisało petycję

3 – tyle osób podpisało petycję

Straszak czy nowa niewola?

Minister Adam Niedzielski w swoim niedawnym wystąpieniu telewizyjnym opisywał działania i analizy swojego resortu w sprawie tak zwanej pandemii koronawirusa. Zgodnie z ustalonym “harmonogramem epidemii” poinformował polskie społeczeństwo, że na jesieni nie będzie nowej fali zachorowań, ale dojdzie do niej w zimie.

W związku z tym Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza, jak to wyraził, “przywracania różnych rozwiązań, z którymi mieliśmy do czynienia we wcześniejszych okresach”. Lockdown, maseczki i jeszcze bardziej nachalna promocja szczepień – oto nowy “zbawczy plan” dla Polaków!

Czy pozwolimy się dalej oszukiwać?

Co to oznacza dla nas? W sztucznie podtrzymywanym “stanie epidemii” skompromitowany polityk nadal chce zachować prawo do zamrażania gospodarki i zamykania Polaków w domach! Wiemy już jednak, że te “metody walki” nie zwalczają wirusa i nie ograniczają pandemii, ale w rzeczywistości walczą z przedsiębiorcami i mają destrukcyjny wpływ na kształt polskiej edukacji! 

Mówimy DOSYĆ decyzjom ekonomisty, który nie mając medycznego przygotowania służalczo podporządkowuje polskie społeczeństwo globalistycznym organizacjom pokroju WHO.

Treść petycji:

Szanowny Pan Minister
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z Pana niedawną wypowiedzią w programie “Gość Wydarzeń”, domagam się od Pana weryfikacji swoich przekonań i zmiany swoich decyzji politycznych związanych z zarządzaniem tak zwaną pandemią koronawirusa na zgodne z polską racją stanu!

W ciągu ostatnich trzech lat bardzo wyraźnie zarysowały się dla opinii publicznej ramy globalistycznego planu epidemii “groźnego wirusa”. Zastraszone społeczeństwo wykonywało każde, nawet najbardziej absurdalne polecenia i podporządkowywało się wszystkim restrykcjom wprowadzanym przez światowe rządy.

Niestety również polski resort zdrowia kierowany przez Pana i Pana poprzednika, na skutek polityki uległości globalistom, wprowadził Polaków w koronawirusową histerię. Wielu polskich przedsiębiorców zostało zmuszonych do kończenia działalności, a w konsekwencji utraty źródeł utrzymania. Polskie dzieci straciły na długo kontakt z rówieśnikami, a zamknięte w wirtualnym świecie relacji jeszcze długo będą odczuwać braki w funkcjonowaniu społecznym.

Panie Ministrze!

Jeszcze nie jest za późno, aby wycofał się Pan z obranej linii straszenia polskiego społeczeństwa kolejnymi lockdownami, których wprowadzenie nie dość, że nie rozwiązało problemu nowych zachorowań, to jeszcze tak druzgocąco wpłynęło na gospodarkę Polski – czego skutki szczególnie teraz odczuwamy.

Jeszcze nie jest za późno, aby całkowicie zrezygnować w naszym kraju z irracjonalnego pomysłu przywrócenia obowiązku noszenia maseczek, których skuteczność została już tak wiele razy zanegowana w liczących się periodykach naukowych.

Jeszcze nie jest za późno, aby odwrócić ten rewolucyjny trend podporządkowywania się ponadnarodowym organizacjom, których jedynym celem jest zbicie kapitału na uległych krajach i poprzez sianie zamętu faktyczne przejęcie władzy nad społecznością świata.

Panie Ministrze!

Nie zgadzam się z Pana dotychczasową linią komunikacji, politycznymi decyzjami i sposobem zarządzania kryzysem pandemicznym! Stanowczo żądam od Pana, aby zaczął Pan działać według prawdziwej racji stanu tego Narodu, w którego rządzie jest Pan ministrem!

Pańskie decyzje dotykają wszystkich obywateli i zagranicznych gości, którzy przebywają na terenie naszego kraju. Kierowane przez Pana Ministerstwo Zdrowia stało się jedną z najmniej zaufanych instytucji Państwa Polskiego – już czas, aby Pan to odmienił!

Domagam się Pana natychmiastowej reakcji, aby wszyscy przebywający na terenie naszego kraju mogli z ulgą stwierdzić, że Polska oparła się szaleństwu globalnego planu podporządkowania narodów jednej organizacji pozarządowej, jaką jest WHO.

Z poważaniem

Wypełnij formularz i wyślij swoją petycję!

Apelujemy do Adama Niedzielskiego o zmianę retoryki i dotychczasowych metod zarządzania pandemią koronawirusa. Dołącz do tego protestu i pomóż uczynić Polskę państwem prawdziwie wolnym i zdrowym!

swiss hublot big bang replica is actually headed by excellence. supply cheap www.luxuryreplicawatch.to. the modern design of best heylovape.com vape store is exceptional. this type of creative energy as high quality https://www.boatwatches.to/. brand new https://www.realmadridcf.ru/ uses modern materials. cheap вейп шопы here. swiss givenchyreplica.ru cheap givenchy carryout a fairly leading-edge high-level tricky abilities monitor. swiss vapesshops.co.uk vape store owns outstanding watchmaking crafts.

* Jeśli podczas uzupełniania formularza  wyświetla się komunikat “Adres e-mail został już użyty”, to znaczy, że Twój podpis został złożony pod tym protestem w jego poprzedniej edycji. Prosimy, wesprzyj promocję naszej akcji dobrowolną darowizną klikając w link poniżej.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.