ŻADNYCH

LOCKDOWNÓW

Rząd, ministerstwo zdrowia, Rada Medyczna, a wraz z nimi przychylne i usłużne media straszą Polaków nadchodzącą czwartą falą, a co gorsza – grożą nam wprowadzeniem następnych lockdownów. Wyraź swój sprzeciw przeciwko wprowadzaniu kolejnych obostrzeń.

18660
– tyle osób podpisało petycję

Ratujmy gospodarkę i zdrowie psychiczne dzieci!

Trwająca czwarta fala koronawirusa to straszak, którego próbują używać rządzący, politycy różnych opcji oraz wspierające ich media.

 

Rządzący za przyczyną Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, od 1 grudnia wprowadzili nowe obostrzenia, po raz kolejny próbując zorganizować nasze prywatne życie. 

 

Co zaordynowali nam politycy partii sprawującej władzę? Limit zapełnienia do 50% w gastronomii, kościołach, obiektach sportowych, widowiskach, na stadionach, a ponadto, do limitów nie włączają się osoby zaszczepione, które przecież także zarażają i umierają w szpitalach.

 

Co więcej, wszędzie tam, gdzie obowiązywał limit jednej osoby na 10 metrów kwadratowych, został on rozszerzony do jednej osoby na 15 metrów kwadratowych.

 

Dodatkowo uroczystości rodzinne, imprezy okolicznościowe mają narzucony limit do 100 gości, a wydarzenia poza obiektami sportowymi do 250 osób.

 

Kolejne obostrzenia znacząco wpływają na polską gospodarkę, zdrowie psychiczne obywateli oraz edukację naszych dzieci!

Nie chcemy segregacji sanitarnej!

Nowe przepisy mają na celu – jak zaznaczył minister – „próbę spowolnienia” rozprzestrzeniania nowego wariantu, gdyż „nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji” całkowitego zatrzymania transmisji. 

 

Nie ma jednak na to żadnych prawdziwych naukowych dowodów, co wskazywało wielu niezależnych ekspertów, lekarzy i naukowców.

 

Dlatego apelujemy do rządzących, a w szczególności do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, o wycofanie się z ograniczeń, które z pewnością jeszcze bardziej pogorszą sytuację zdrowotną i ekonomiczną Polaków.

 

Żądamy także, aby zaniechano jakichkolwiek działań mających na celu segregację sanitarną Polaków, co ma miejsce w przypadku limitów w centrach handlowych, kościołach, czy obiektach gastronomicznych.

 

Domagamy się całkowitego powrotu do normalności oraz działającej służby zdrowia, która będzie diagnozować i leczyć wszystkie nasze choroby, a nie tylko tę jedną, którą interesuje się cały świat.

Treść petycji:

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

 

Szanowny Panie Premierze, Szanowni Panowie Ministrowie!

 

W związku z tak zwaną „czwartą falą koronawirusa”, i wdrożeniem z jej powodu kolejnych obostrzeń, domagam się od Panów jak najszybszego wycofania się z ograniczeń.

Wielu Polaków od momentu ogłoszenia tej decyzji odczuwa zagrożenie i psychiczny dyskomfort, że po raz kolejny może zostać zamknięta ich działalność, możliwość zarabiania pieniędzy, a dzieci ponownie będą zmuszone do nauki zdalnej, co nie tylko pogorszy jakość ich edukacji, ale również jeszcze bardziej zniszczy relacje międzyludzkie.

 Ja i wielu innych Polaków, którzy wystosowali do Panów poniższy apel, zdajemy sobie sprawę z konsekwencji wprowadzenia lockdownów. W zeszłym roku każdy z nas obserwował brak poprawy sytuacji zdrowotnej, upadającą gospodarkę, zamykanie szkół i ograniczanie możliwości spotkań zarówno dzieci, jak i dorosłych, co nie przyniosło żadnych pozytywnych rezultatów.

Dlatego właśnie, bogatszy o doświadczenia sprzed roku, domagam się zakończenia kolejnego eksperymentalnego lockdownu, zniesienia limitów klientów w centrach handlowych, wiernych w kościołach i odrzucenia segregacji sanitarnej, która godzi w konstytucyjne prawa i wolności niezaszczepionej części społeczeństwa.

Domagam się całkowitego powrotu do normalności, a przede wszystkim działającej bez żadnych ograniczeń służby zdrowia, która będzie diagnozować i leczyć wszystkie nasze choroby, a nie tylko tę jedną, którą interesuje się cały świat.

Z poważaniem,

 

Wypełnij formularz i wyślij swoją petycję!

Apelujemy do Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego oraz Przemysława Czarnka, aby zakończyli kolejny lockdown, wyniszczający naszą gospodarkę, zdrowie i edukację dzieci.

Czy uważasz, że wprowadzenie „lockdownów” podczas „czwartej fali” to dobre rozwiązanie kryzysu?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>