ŻADNYCH

LOCKDOWNÓW

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

 Z całego serca dziękujemy za wsparcie promocji naszej petycji dobrowolnym datkiem. Teraz dzięki Twojemu zaangażowaniu będziemy mogli poinformować o tym apelu miliony naszych rodaków!