OBROŃMY

pomnik ks. Skargi

Nie ma naszej zgody na usuwanie pomnika ks. Piotra Skargi z placu Marii Magdaleny w Krakowie. Zachowanie obecności w przestrzeni publicznej Krakowa tak ważnej w dziejach Polski Postaci powinno być patriotycznym obowiązkiem nie tylko władz miasta, mającego wyjątkowe znaczenie dla naszego dziedzictwa narodowego, ale każdego Polaka i mieszkańca Krakowa. 

22061
– tyle osób podpisało petycję

Ratujmy gospodarkę i zdrowie psychiczne dzieci!

Nadchodząca czwarta fala koronawirusa to straszak, którego próbują używać rządzący, politycy różnych opcji oraz wspierające ich media.

 

Grożą oni Polakom, szczególnie tym z regionów, które większości nie zdecydowały się przyjąć szczepionki, że w ich miejscach zamieszkania może zostać wprowadzony lockdown.

 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jakie są rzeczywiste efekty takich działań. Brak poprawy sytuacji zdrowotnej, upadająca gospodarka, zamykanie szkół i ograniczanie możliwości spotkań zarówno dzieci i dorosłych. To wszystko przekłada się na utratę zarobków zwykłych Polaków, a także na pogorszenie zdrowia psychicznego – w szczególności u dzieci.

Nie chcemy segregacji sanitarnej!

Dlatego apelujemy do rządzących, a w szczególności do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, o jasną deklarację, która zapewni nas, że w żadnej części naszego kraju nie zostanie wprowadzony, który z pewnością jeszcze bardziej pogorszy sytuację zdrowotną i ekonomiczną Polaków.

 

Żądamy także, aby zaniechano jakichkolwiek działań mających na celu segregację sanitarną Polaków, a w szczególności wprowadzanie ograniczeń tylko dla tych, którzy nie przyjęli szczepionki.

 

Domagamy się całkowitego powrotu do normalności oraz działającej służby zdrowia, która będzie diagnozować i leczyć wszystkie nasze choroby, a nie tylko tę jedną, którą interesuje się cały świat.

Treść petycji:

Szanowny Pan Minister
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z Pana niedawną wypowiedzią w programie “Gość Wydarzeń”, domagam się od Pana weryfikacji swoich przekonań i zmiany swoich decyzji politycznych związanych z zarządzaniem tak zwaną pandemią koronawirusa na zgodne z polską racją stanu!

W ciągu ostatnich trzech lat bardzo wyraźnie zarysowały się dla opinii publicznej ramy globalistycznego planu epidemii “groźnego wirusa”. Zastraszone społeczeństwo wykonywało każde, nawet najbardziej absurdalne polecenia i podporządkowywało się wszystkim restrykcjom wprowadzanym przez światowe rządy.

Niestety również polski resort zdrowia kierowany przez Pana i Pana poprzednika, na skutek polityki uległości globalistom, wprowadził Polaków w koronawirusową histerię. Wielu polskich przedsiębiorców zostało zmuszonych do kończenia działalności, a w konsekwencji utraty źródeł utrzymania. Polskie dzieci straciły na długo kontakt z rówieśnikami, a zamknięte w wirtualnym świecie relacji jeszcze długo będą odczuwać braki w funkcjonowaniu społecznym.

Panie Ministrze!

Jeszcze nie jest za późno, aby wycofał się Pan z obranej linii straszenia polskiego społeczeństwa kolejnymi lockdownami, których wprowadzenie nie dość, że nie rozwiązało problemu nowych zachorowań, to jeszcze tak druzgocąco wpłynęło na gospodarkę Polski – czego skutki szczególnie teraz odczuwamy.

Jeszcze nie jest za późno, aby całkowicie zrezygnować w naszym kraju z irracjonalnego pomysłu przywrócenia obowiązku noszenia maseczek, których skuteczność została już tak wiele razy zanegowana w liczących się periodykach naukowych.

Jeszcze nie jest za późno, aby odwrócić ten rewolucyjny trend podporządkowywania się ponadnarodowym organizacjom, których jedynym celem jest zbicie kapitału na uległych krajach i poprzez sianie zamętu faktyczne przejęcie władzy nad społecznością świata.

Panie Ministrze!

Nie zgadzam się z Pana dotychczasową linią komunikacji, politycznymi decyzjami i sposobem zarządzania kryzysem pandemicznym! Stanowczo żądam od Pana, aby zaczął Pan działać według prawdziwej racji stanu tego Narodu, w którego rządzie jest Pan ministrem!

Pańskie decyzje dotykają wszystkich obywateli i zagranicznych gości, którzy przebywają na terenie naszego kraju. Kierowane przez Pana Ministerstwo Zdrowia stało się jedną z najmniej zaufanych instytucji Państwa Polskiego – już czas, aby Pan to odmienił!

Domagam się Pana natychmiastowej reakcji, aby wszyscy przebywający na terenie naszego kraju mogli z ulgą stwierdzić, że Polska oparła się szaleństwu globalnego planu podporządkowania narodów jednej organizacji pozarządowej, jaką jest WHO.

Z poważaniem

Wypełnij formularz i wyślij swoją petycję!

Apelujemy do Mateusza Morawieckiego, Adama Niedzielskiego oraz Przemysława Czarnka, aby zapowiedzieli, że w żadnej części Polski nie zostanie wprowadzony kolejny lockdown, wyniszczający naszą gospodarkę, zdrowie i edukację dzieci.

Czy uważasz, że wprowadzenie „lockdownów” podczas „czwartej fali” to dobre rozwiązanie kryzysu?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>